Kadencja 2014-2017

  1. prof. Henryk Malewski – prezes SNPL
  2. prof. Bogusław Grużewski – zastępca prezesa SNPL
  3. dr Elżbieta Kuzborska – sekretarz naukowy SNPL
  4. dr hab. Henryka Ilgiewicz – członek Zarządu SNPL
  5. doc. dr Barbara Dwilewicz – członek Zarządu SNPL
  6. prof. Wojciech Stankiewicz – członek Zarządu SNPL
  7. dr Krystyna Moroz-Łapin – członek Zarządu SNPL
  8. dr Mirosław Szejbak – członek Zarządu SNPL
  9. dr Irena Mikłaszewicz – członek Zarządu SNPL

skarbnik – dr Katarzyna Miksza.