Czerwcowa „majówka” naukowców w Borejkowszczyźnie

Zapoczątkowana przez filomatów i filaretów tradycja organizowania majówek – plenerowych spotkań towarzysko-artystycznych, przejęta została przez członków Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Spotkania w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (w roku jubileuszowym Stowarzyszenia mieliśmy ich kilka) postanowiliśmy zastąpić formą mniej oficjalną – wspólnym wyjazdem w plener.

Na miejsce spotkania wybraliśmy Borejkowszczyznę – piękny zakątek Wileńszczyzny związany z poetą, dramatopisarzem i publicystą Władysławem Syrokomlą (Władysławem Kondratowiczem), który mieszkał tu od 1853 r. W jego odnowionym domku (należącym niegdyś do Benedykta Tyszkiewicza) mieści się muzeum, a urocza okolica jest idealnym miejscem na spotkania, wystawy i plenery artystyczne, a także na wyprawy rowerowe.  

Naszym wspaniałym przewodnikiem po Muzeum Władysława Syrokomli był kolega ze Stowarzyszenia, historyk literatury dr Józef  Szostakowski, doskonały znawca  tajemnic życia i twórczości poety oraz kultury Wilna i Wileńszczyzny XIX wieku. Dzięki jego ciekawym opowieściom piątkowe popołudnie upłynęło bardzo szybko i treściwie. Uwieńczeniem wyprawy do Borejkowszczyzny była „uczta” przy ognisku, przeplatana strofami z wierszy Syrokomli, w wykonaniu członków Stowarzyszenia i co ważne – nie tylko humanistów! Mogliśmy z łatwością wczuć się w atmosferę spotkań towarzyskich, w których niegdyś brali udział goście poety – przedstawiciele wileńskiej elity kulturalnej. Postanowiliśmy, że takie spotkania staną się tradycją SPNL.

Materiał przygotowała doc. dr Irena Fedorowicz.