Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Na rocznym walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy w dn. 24 kwietnia 2014 r. nie było wymaganego kworum, żeby postanowienia były prawomocne. Z tego powodu zapraszamy na drugi termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego SNPL, które odbędzie się
8 maja 2014 r. o godz. 18.00
w Domu Kultury Polskiej, w sali 005.

W programie:

1. Część uroczysta poświęcona 25-leciu istnienia SNPL;
2. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności w ubiegłym okresie;
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
4. Dyskusja;
5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL oraz Komisji Rewizyjnej;
6. Przyjęcie nowego Statutu SNPL
     (wersja robocza statutu do wglądu);
7. Wybory Prezesa SNPL;
8. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej SNPL;
9. Omówienie planów działalności na okres 2014/2015.
10. Sprawy zgłaszane.