Zaproszenie na konferencję SNPL 2018

Mamy przyjemność poinformować oraz zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa wV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Setna rocznica rozpadu imperiów.
Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie
(aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe),

która odbędzie się  19–21 kwietnia 2018 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL). Partnerami konferencji są: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Instytut Historii Litwy, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytetu w Białymstoku, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Dalsze informacje są podane w poniższym zaproszeniu.