„Przeminęło z wiatrem…”

– czy tak za jakiś czas będziemy mówili o Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro
(aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne)

zorganizowanej 6–8 kwietnia 2017 r. przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy w gościnnym Domu Kultury Polskiej w Wilnie?

Czy głębokie refleksje zawarte w wystąpieniach wielu znanych naukowców będą tylko chwilowymi newsami?