„Wieczór Prezesów” – odsłona czwarta

Ważnymi czynnikami charakteryzującymi działalność każdej organizacji pozarządowej są jest ciągłość, aktywność, współpraca oraz wielostronna wymiana informacji. W 2014 r, z inicjatywy niżej podpisanego odbyło się pierwsze spotkanie obecnego oraz byłych prezesów Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, pod tytułem „Wieczór Prezesów”.