Zaproszenie na konferencję SNPL 2015

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy zaprasza na największą w regionie międzynarodową konferencję naukową poświęconą prawom językowym mniejszości narodowych

Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie
Integration and exclusion: The linguistic rights of national minorities in Europe

Czytaj dalej