Zaproszenie na konferencję SNPL 2015

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy zaprasza na największą w regionie międzynarodową konferencję naukową poświęconą prawom językowym mniejszości narodowych

Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie
Integration and exclusion: The linguistic rights of national minorities in Europe

Konferencja odbędzie się 27 listopada 2015 r. w Wilnie w hotelu „Artis Centrum Hotel“, (ul. Totorių 23).

Językiem oficjalnym konferencji jest język angielski z tłumaczeniem na język litewski. Więcej informacji w zaproszeniach w języku polskim i angielskim, zamieszczonych poniżej.