Zaproszenie na zebranie walne SNPL i spotkanie świąteczne

Koledzy i Koleżanki!

Upłynął nam kolejny rok i dobiegła końca kadencja Prezesa i Zarządu SNPL (3 lata). A więc, Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy zaprasza na roczne Walne Sprawozdawczo – Wyborcze zebranie, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. o godzinie 18:30 zdalnie na platformie ZOOM (informacja dostępu wysłana na elektroniczną pocztę).

Porządek dzienny obrad walnego zebrania:

1. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony (styczeń – grudzień 2023);
2. Sprawozdanie skarbnika SNPL dr Justyny Łuczyńskiej;
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;
4. Dyskusja;
5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej;
6. Wybory nowego Prezesa SNPL i Zarządu;
7. Informacje oraz sprawy wniesione.

Sprawozdania Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej są w załączniku listu, wysłanego na pocztę elektroniczną.

Jednakże, gdyby nie udało się zebrać kworum (50%+1), to powtórne Walne Zebranie planujemy przeprowadzić kontaktowo 5 stycznia 2024 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie ul. Naugarduko 76, pokój 305 o godzinie 17:30 z możliwością także dołączyć się i zdalnie na tej samej ZOOM platformie. Byłoby to połączenie walnego zebrania ze spotkaniem Świątecznym.

Oprócz powyżej wymienionego porządku dziennego obrad, dodatkowym punktem byłoby wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską).

Spotkanie zostałoby zakończone dyskusją przy kawie.