ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA SNPL 2023

W dniach 1-3 czerwca 2023 r. odbyła się X Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Miejsce Wilna i Warszawy w procesach integracji (dezintegracji) regionalnej i euroatlantyckiej – postępy, wyzwania, perspektywy”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy.

Konferencja zgromadziła znakomitych uczestników z licznych ośrodków naukowych. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom za aktywny udział w wydarzeniu i wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia (pobrać zdjęcie można klikając na nie, następnie w widoku pokazu slajdów kliknąć prawym przyciskiem myszki na potrzebne zdjęcie i wybrać opcję Zachowaj jako).