In memoriam prof. Wojciecha Narębskiego

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.

Wisława Szymborska

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. płk WP Wojciecha Narębskiego,

Członka Honorowego i Prezesa Oddziału w Krakowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

Pochodził ze znanej Rodziny Profesorów Wileńskich. Jego Ojciec Prof. Stefan Narębski był Profesorem Uniwersytetu Stefana Batorego i Naczelnym Architektem Miasta Wilna, a w 1945 roku współtworzył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Śp. Prof. Wojciech Narębski za działalność niepodległościową w Związku Wolnych Polaków został zesłany przez NKWD na Syberię, a następnie dołączył do Armii Generała Andersa i przeszedł cały Szlak Bojowy walcząc m.in. pod Monte Cassino. Służył w 28 Kompanii Zaopatrzenia z Słynnym Misiem Wojtkiem. Jak Sam mówił w Kompanii było dwóch Wojtków.

Śp. Prof. Wojciech Narębski po powrocie do Kraju ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika, a następnie prowadził działalność naukową na Uczelniach w Krakowie uzyskując tytuł Profesora Geologii. Śp. Prof. Wojciech Narębski był całym sercem oddany Wilnu i już w 1989 roku był współzałożycielem Oddziału w Krakowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Po śmierci Śp. Prof. Michała Odlanickiego-Poczobuta, Pierwszego Prezesa Oddziału byl wieloletnim Prezesem Naszego Oddziału w Krakowie. Odszedł Jeden z Ostatnich Wielkich Synów Ziemi Wileńskiej.

Cześć Jego Pamięci!