Wiersz Tomasza Snarskiego z okazji 700-lecia Wilna

Dziękujemy naszemu członkowi Tomaszowi Snarskiemu za twórcze celebrowanie pięknego jubileuszu naszego miasta!