Migawki z wręczenia nagród zwycięzcom konkursu

6 stycznia br. podczas wirtualnego spotkania członków Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny.

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 EUR przyznano Jowicie Falkowskiej za pracę magisterską pt. „Wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy Litwy w latach 2010-2019” napisaną w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie pod kierunkiem dr hab. Aliny Gryni.

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 EUR przyznano Dominice Błażewicz za pracę magisterską pt. „Skutki wejścia Litwy do strefy euro” napisaną w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie pod kierunkiem dr hab. Aliny Gryni.

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 100 EUR przyznano dwóm osobom: Kornelii Kozlovskyte za pracę licencjacką pt. „Zasięg siły roboczej na Litwie w latach 2010-2019” napisaną w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie pod kierunkiem dr hab. Aliny Gryni oraz Mirosławowi Gugniewiczowi za pracę licencjacką pt. „Rozwój turystyki na Litwie w latach 2009-2019” napisaną w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie pod kierunkiem dr hab. Aliny Gryni.