Konkurs 2021 rozstrzygnięty!

Stowarzyszenie Polaków Naukowców Litwy po raz czwarty przeprowadziło Konkurs na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Do konkursu mogły być zgłaszane prace licencjackie i magisterskie obronione w roku 2021. Na konkurs nadesłano 7 prac licencjackich. Komisja konkursowa w składzie: doc. dr Barbara Dwilewicz, dr Justyna Łuczyńska, prof. dr W. Stankiewicz, prof. dr hab. Aleksander Waszkiewicz, dr hab. Jarosław Wołkonowski postanowiła wyróżnić i nagrodzić 4 prace:

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 EUR przyznano Jowicie Falkowskiej za pracę magisterską pt. „Wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy Litwy w latach 2010-2019” napisaną w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie pod kierunkiem dr hab. Aliny Gryni.

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 EUR przyznano Dominice Błażewicz za pracę magisterską pt. „Skutki wejścia Litwy do strefy euro” napisaną w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie pod kierunkiem dr hab. Aliny Gryni.

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 100 EUR przyznano dwóm osobom: Kornelii Kozlovskyte za pracę licencjacką pt. „Zasięg siły roboczej na Litwie w latach 2010-2019” napisaną w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie pod kierunkiem dr hab. Aliny Gryni oraz Mirosławowi Gugniewiczowi za pracę licencjacką pt. „Rozwój turystyki na Litwie w latach 2009-2019” napisaną w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie pod kierunkiem dr hab. Aliny Gryni.

Fundatorami nagród pieniężnych jest  Stowarzyszenie Polaków Naukowców Litwy. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 6 stycznia na tradycyjnym świątecznym spotkaniu członków SNPL w Domu Kultury Polskiej.

Gratulujemy!