Na Rossie zapłonęły ogniki pamięci

Dobrą tradycją Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy staje się odwiedzanie grobów Profesorów Uniwersytetu Wileńskiego i USB na cmentarzu Rossy. Dlaczego odwiedzamy groby nie tylko bliskich, ale i osób, których osobiście nie znaliśmy? Na to pytanie każdy miał własną odpowiedź, ale wszyscy przyznali, że jest to hołd dla zasłużonych dla Wilna, Wileńszczyzny i Litwy osób.

Następną przyczyną jest możliwość wzbogacenia swej wiedzy o wybitnych naukowcach, którzy są pochowani na tej wileńskiej nekropolii, i tym samym zachowując więź duchową oraz ciągłość pewnych tradycji, realizować cele i zadania statutowe naszego Stowarzyszenia.

Fot. prof. Wojciech Stankiewicz

W tym roku, 31 października na tej wileńskiej nekropolii zebrało się grono członków Stowarzyszenia oraz osób wspierających. Zapaliliśmy ponad 30 zniczy na grobach naukowców, inżynierów i znanych Polaków Wileńszczyzny. Podczas spotkania zdecydowaliśmy, że w następnym roku weźmiemy udział nie tylko w zapaleniu zniczy, lecz i będziemy uczestniczyć w sprzątaniu cmentarza. Mamy nadzieję, że z każdym rokiem będzie się zwiększać nasze grono uczestników.

Fot. prof. Wojciech Stankiewicz