Akcja „Zapal znicz na grobach polskich naukowców i inżynierów” (2020)

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Na posiedzeniu zarządu SNPL ustaliliśmy że 2 listopada (poniedziałek) zapalimy znicze na grobach polskich naukowców i innych wybitnych działaczy. Wszystkich chętnych zapraszamy wziąć w tym udział. Zbieramy się o godzinie 15.00 przy głównym wejściu na cmentarz Rossa.

Zarząd SNPL