Świąteczne spotkanie członków i sympatyków SNPL

Tradycyjnie 6 stycznia odbyła się impreza świąteczna, na której członkowie SNPL podsumowali swoją działalność w ubiegłym 2020 roku. Ponieważ na Litwie obowiązują obostrzenia, impreza odbyła się zdalnie.

Pierwszym punktem programu było ogłoszenie zwycięzców Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny oraz wręczenie nagród. Spośród nadesłanych 8 prac Komisja na czele z doc. dr Barbarą Dwilewicz wyłoniła trzech laureatów:

  • Magisterska praca Justyny Ratkewicz (Justyna Ratkevič) pod tytułem „Analiza czynników wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego Litwy w okresie 2008-2017“, promotor dr hab. Jarosław Wołkonowski (Uniwersytet w Białymstoku wydział ekonomiczno–informatyczny w Wilnie, katedra ekonomii) (I miejsce)
  • Magisterska praca Lilii Makowskiej (Lilija Makovska) pod tytułem „Rozwój turystyki wiejskiej w regionie trockim”, promotor dr hab. Barbara Rosz-kowska-Mądra (Uniwersytet w Białymstoku wydział ekonomiczno– infor-matyczny w Wilnie, zakład ekonomii i europeistyki) (II miejsce)
  • Licencjacka praca Nikołaja Korgol-Sowińskiego pod tytułem „Obraz pogra-nicza w książce Mieczysława Jałowieckiego „Na skraju Imperium i inne wspomnienia”, promotor dr hab. Inesa Szulska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki) (III miejsce)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy laureatom! Życzymy wszystkim dalszych sukcesów na niwie badań naukowych!

Redaktor Naczelny Rocznika SNPL dr Mirosław Szejbak przedstawił nowo wydany 20 tom Rocznika i wnikliwie omówił jego treść.

Następnie w świątecznych humorach obecni omawiali plany na rok 2021 oraz wznieśli toast za pomyślną działalność w Nowym 2021 roku!

Informacja Zarządu SNPL