Nowy Prezes i Zarząd SNPL

Koleżanki i Koledzy!

Informujemy, że na zebraniu walnym zostal wybrany nowy prezes SNPL: prof. dr Wojciech Stankiewicz.

Został powołany również nowy skład zarządu:

  • doc. dr. Barbara Dwilewicz,
  • dr. hab. Alina Grynia,
  • dr Renata Karpicz,
  • dr Jan Kolendo,
  • doc. dr Krystyna Moroz-Łapin,
  • dr Mirosław Szejbak,
  • prof. dr Aleksander Waszkiewicz,
  • dr hab. Jarosław Wołkonowski.

Zarząd SNPL