Zaproszenie na zebranie walne SNPL 2020

Koledzy i Koleżanki!

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy zaprasza na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury Polskiej (sala 005).

Preliminarny porządek dzienny obrad walnego zebrania:

1. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności Stowarzyszenia  za kadencję;

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za kadencję;

3. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL i Komisji Rewizyjnej;

4. Wybory nowego prezesa;

5. Wybory zarządu SNPL;

6. Wybory Komisji Rewizyjnej.

Zarząd SNPL