Zaproszenie na walne zebranie

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

15 maja 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (Sala 302) o godz. 18.30 odbędzie się walne sprawozdawcze zebranie Stowarzyszenia (drugie) oraz kolejne zebranie zarządu.

Porządek dzienny zebrania walnego:

Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za ubiegły rok (prof. dr Henryk Malewski);

  1. Sprawozdanie skarbnika SNPL doc. dr Katarzyny Mikszy;
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;
  3. Dyskusja;
  4. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej;
  5. Informacje oraz sprawy wniesione.

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy