Zwycięzcy konkursu SNPL 2023

Komisja konkursowa w składzie: dr Barbara Dwilewicz, dr Justyna Łuczyńska, prof. dr W. Stankiewicz, prof.  dr Aleksander Waszkiewicz, prof. dr hab.  Jarosław Wołkonowski nagrodziła 4 prace:

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 EUR przyznano Elżbiecie Julicie Titanec za pracę licencjacką pt. „Problem oryginalnej pisowni imion i nazwisk Polaków litewskich” napisaną  na Uniwersytecie Wileńskim pod kierunkiem doc. dr Kingi Geben.

II miejsce i nagrody pieniężne w wysokości 200  EUR przyznano dwóm osobom:

  • Alionie Buchovskiene  za pracę licencjacką pt. „Rola aniołów biznesu w finansowaniu startupów w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej”  napisaną w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie pod kierunkiem dr  hab.  Aliny Gryni oraz
  • Agacie Bielskiej  za pracę magisterską  pt. „Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Litwie na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej napisaną w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie pod kierunkiem dr  hab.  Aliny Gryni.

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 150 EUR przyznano Anicie Błażejewskiej za pracę magisterską pt. „Artystki Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków 1920–1930” napisaną na Uniwersytecie Łódzkim pod kierunkiem prof. UŁ dr. hab. Tadeusza Bernatowicza.

Gratulujemy i życzymy pomyślności na niwie badań naukowych!