Zaproszenie na powtórne zebranie walne i spotkanie świąteczne

Koledzy i Koleżanki!

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy zaprasza na powtórne Sprawozdawczo-Wyborcze walne zebranie SNPL. Podczas zebrania w pierwszym terminie (28 grudnia) nie udało się nam zebrać kworum (chociaż było ono w formie zdalnej). Dlatego, 5 stycznia 2024 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie ul. Naugarduko 76, pokój 305 o godzinie 17:30 odbędzie się powtórne walne zebranie. Tym razem przeprowadzimy zebranie kontaktowo z możliwością dołączyć się i zdalnie na platformie ZOOM (kierunkowy podany w liście).

Podczas walnego zebrania będą także wręczone nagrody zwycięzcom Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską).

Spotkanie zakończymy dyskusją przy kawie.

Porządek dzienny obrad walnego zebrania:

  1. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony (styczeń – grudzień 2023);
  2. Sprawozdanie skarbnika SNPL dr Justyny Łuczyńskiej;
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;
  4. Dyskusja;
  5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej;
  6. Wybory nowego Prezesa SNPL i Zarządu;
  7. Informacje oraz sprawy wniesione.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania tego listu oraz powiadomienie Zarządu SNPL kontaktowym uczestnictwie na zebraniu (do 4 stycznia).

Serdecznie zapraszamy!
Prezes i Zarząd SNPL