Świąteczne zebranie walne – zaproszenie

„Święta to nie stół i ozdoby,
a ludzie z ich uśmiechami
i ciepłymi spojrzeniami.
Ludzie są w święta najważniejsi.”

Sylwia Trojanowska

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najszczersze życzenia: zdrowia, miłości, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych będzie dla Was momentem odpoczynku i wytchnienia od codziennych obowiązków, a Nowy 2023 Rok spełnił nadzieje z nim związane, i udało się z sukcesem zrealizować wszystkie plany.

                                                                                                                            Życzy zarząd SNPL

Koledzy i Koleżanki!

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy zaprasza na roczne walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r. o godzinie 18:30 zdalnie na platformie ZOOM.

Porządek dzienny obrad walnego zebrania:

1. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony (styczeń – grudzień 2022);

2. Sprawozdanie skarbnika SNPL dr Justyny Łuczyńskiej;

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;

4. Dyskusja;

5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej;

6. Informacje oraz sprawy wniesione.

Jednakże, gdyby nie udało się zebrać kworum (50%+1), to powtórne walne zebranie planujemy przeprowadzić kontaktowo 6 stycznia 2023 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie ul. Naugarduko 76, pokój 305 o godzinie 18:30 z możliwością także dołączyć się i zdalnie na tej samej ZOOM platformie. Byłoby to połączenie walnego zebrania ze spotkaniem Świątecznym.

Oprócz powyżej wymienionego porządku dziennego obrad, dodatkowym punktem byłoby wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską).

Spotkanie zostałoby zakończone dyskusją przy kawie.

Uprzejmie prosimy o powiadomienie Zarządu SNPL o uczestnictwie na zebraniu 27 grudnia lub 6 stycznia.

Serdecznie zapraszamy!

Prezes i Zarząd SNPL