XXV Kongres Techników i III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Szanowni Państwo!

Przyjęciem „Przesłania” zakończyła się sesja podsumowująca zwołany w czerwcu we Wrocławiu XXV Kongres Techników Polskich, który był zorganizowany wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich.

Patronem Honorowym wydarzenia był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

XXV Kongres przebiegał pod hasłem „Technika – Człowiekowi”, a III Światowy Zjazd „Inżynierowie Polsce i Światu”. Było to spotkanie polskich inżynierów z kraju oraz mieszkających i pracujących poza jego granicami, gdzie osiągnęli sukces naukowy lub biznesowy.

Podczas trzech dni obecnych było ponad 400 uczestników, z tego około 70 przedstawicieli polonii z 11 krajów: Australii, Austrii, Francji, Kanady, Litwy, Meksyku, Niemiec, Szwajcarii, Republiki Południowej Afryki, USA i Wielkiej Brytanii.

Obrady plenarne rozpoczął cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem wykład inauguracyjny prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, pt.  „Cywilizacyjna i kulturowa rola techniki”.

Uczestnicy XXV KTP i III ŚZIP, polscy inżynierowie przybyli z całego kraju i z zagranicy, stwierdzili, iż przed Polską stoją ogromne zadania cywilizacyjne. W ich wypełnianiu uczestniczy społeczność techniczna, podobnie jak czynili to nasi poprzednicy w XIX i XX stuleciu.

Obecni wyrazili przeświadczenie, że priorytetami najbliższego okresu działania państwa powinno być tworzenie warunków do inwestowania w edukację, naukę i rozwój techniczny w powiązaniu z praktyką przemysłową i skorzystaniem z ogromnego potencjału oraz doświadczenia polskich inżynierów z kraju i zagranicy.

Ustalono, że będzie kontynuowane zwoływanie wspólnych Kongresów Techników Polskich i Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich. Następne spotkanie inżynierów z kraju i ze świata odbędzie się za 4 lata w Krakowie.