Wspólnota Polska zaprasza na konferencję

Stowarzyszenie Wspólnota Polska pragnie zaprosić do udziału w konferencji 

Łączy nas Nauka – Sympozjum Nauki Polskiej w Świecie,

która odbędzie się w formule online w terminie 9-11 grudnia 2021r.  

Celem Sympozjum Nauki Polskiej w Świecie jest przedstawienie osiągnięć naukowców polskich i polskiego pochodzenia, krzewiących naukę, kulturę i sztukę. Pragniemy wspierać obecność nauki polskiej na międzynarodowej arenie naukowej, jak również promować ją w świadomości Rodaków w kraju i poza jego granicami. Udział w konferencji jest bezpłatny.