Partnerzy

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT)

Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIP)

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku

Universitas Studiorum Polona Vilnensis

Akademia Humanistyczna im. Gieysztora

Podpisanie Umowy o współpracy z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej

EUROPEJSKA FUNDACJA  PRAW CZŁOWIEKA