Porządek dzienny zebrania walnego

Szanowni Koledzy,

zamieszczamy porządek dzienny zebrania walnego, które się odbędzie dzisiaj, 27 kwietnia 2018 r. o godz. 18.

Porządek dzienny:

  1. Zatwierdzenie porządku dziennego sprawozdawczego zebrania walnego;
  2. Wybory przewodniczącego i sekretarza sprawozdawczego zebrania;
  3. Wybory Komisji Skrutacyjnej;
  4. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony (kwiecień 2017 – kwiecień 2018);
  5. Sprawozdanie skarbnika SNPL dr Katarzyny Mikszy;
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;
  7. Dyskusja;
  8. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej;
  9. Sprawy wniesione.

Prosimy o aktywne uczestnictwo.

Zarząd SNPL