Sierpniowe rozkosze podróżowania

22 sierpnia br. członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy udali się samochodami na wycieczkę. Jej szlak była bardzo ciekawy. Już przy wyjeździe z Wilna turyści zatrzymali się w dzielnicy Zameczek (Pilaite), gdzie w XIX stuleciu mieszkała pisarka Anna Mostowska i nawet napisała „powieść grozy” zatytułowaną „Strach w Zameczku”. 

W dalszej drodze zawitaliśmy do Izby Palm w Ciechanowiszkach. Potem oglądaliśmy kościół w Suderwi i świątynię w Duksztach. W Duksztach spacerowaliśmy po Dąbrowie, m. in. podążaliśmy ścieżką mitologiczną, przy której ustawiono kilkadziesiąt rzeźb bogów i bogiń z mitologii litewskiej i bałtyckiej. Ostatecznym celem podróży stała się pierwsza stolica Litwy – Kiernów. Stanowiska archeologiczne w Kiernowie są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Obiad w gospodzie nad brzegiem Wilii dodał nowych sił, aby kontynuować podróż. Wyprawę zakończyło zwiedzanie Mejszagoły. Oglądaliśmy kościół, dom-muzeum patriarchy kapłanów Wileńszczyzny księdza prałata Józefa Obrębskiego, jego pomnik obok stojący. Wypoczęci uczestnicy wyprawy wieczorem wrócili do Wilna.

dr Józef Szostakowski

Spacer po Dąbrowie Duksztańskiej (Foto: prof. dr Wojciech Stankiewicz)
Widoki Kiernowa (Foto: prof. dr Wojciech Stankiewicz)
Przy kościele w Kiernowie (Foto: prof. dr Wojciech Stankiewicz)
Przy domu-muzeum patriarchy kapłanów Wileńszczyzny księdza prałata Józefa Obrębskiego (Foto: prof. dr Wojciech Stankiewicz)
Przy skarpie koło Dukszt (Foto: prof. dr Wojciech Stankiewicz)