Zaproszenie na zebranie świąteczne

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Zarząd SNPL serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na świąteczne spotkanie w dniu 6 stycznia w Domu Kultury Polskiej (sala 305) na godz. 18.

Porządek dzienny spotkania:

  1. Słowo wprowadzające prezesa SNPL prof. Henryka Malewskiego.
  2. Wręczenie dyplomów członka honorowego SNPL:
    – profesorowi Ewaldowi Pacowskiemu;
    – profesorowi  Edwardowi Szpilewskiemu.
  3. Wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu na najlepszą pracę   kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) dotyczącą Wileńszczyzny.
  4. Prezentacja tomu 15 Rocznika SNPL, a także innych publikacji członków Stowarzyszenia.
  5. Wieczorne Rodaków rozmowy przy filiżance herbaty…