Porządek dzienny świątecznego walnego zebrania SNPL

6 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 (sala 005 DKP)

1. Przywitanie członków i sympatyków SNPL oraz zaproszonych gości.
2. Krótkie podsumowanie działalności SNPL za miniony rok.
3. Wystąpienia gości.
4. Gratulacje z okazji jubileuszy, które obchodzili członkowie SNPL w 2019 r.
5. Wręczenie odznaczeń SNPL z okazji 30-lecia Stowarzyszenia.
6. Podsumowanie Konkursu na najlepszą pracę naukową młodego członka lub sympatyka SNPL.
7. Ogłoszenie Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny (Konkurs trwa od 6 stycznia do 30 października 2020 roku).
8. Prezentacja i wręczenie Rocznika SNPL 2019.
9. Plany na rok 2020 i dyskusja.
10. Wieczorne rodaków rozmowy…  

Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski