Konferencja SNPL 2021

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt.

Przesłanki uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku i
jej wpływ na dalsze losy narodów Europy Środkowo-Wschodniej
(aspekty geopolityczne, historyczne, prawne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe),

która odbędzie się 15-17 października 2021 roku. Na obrady konferencji jest wstęp wolny w dniu 16 października w DKP do sal 005 i 305, zaś na obrady konferencji w dniu 15 października 2121 roku w Ambasadzie RP wstęp jest według zaproszeń. W obydwu wypadkach wymagany jest „paszport możliwości” lub analogiczny dokument. Program ramowy konferencji