Porządek dzienny zebrania walnego 2021

Zebranie walne Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy odbędzie się dn. 6 stycznia 2022 r. (godz. 18.30) w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (305)

Porządek dzienny:

  1. Początek i zatwierdzenie porządku dzienny zebrania;
  2. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony (maj 2020 roku – grudzień 2021);
  3. Sprawozdanie skarbnika SNPL dr Justyna Łuczyńska;
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;
  5. Dyskusja;
  6. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej;
  7. Wybory prezesa, zarządu i komisji rewizyjnej
  8. Informacje oraz sprawy wniesione.