O SNPL > Lista członków SNPL >

Prof. (hp) dr. HONORATA DANILCZENKO

foto życiorys i działalność naukowa

Urodziła się 20 lutego 1948 roku we wsi Murlinka rej. wileński. W latach 1955 – 1966 uczęszczała do Rudomińskiej Szkoły Średniej (język nauczania - polski), a w 1966 – 1971 – studiowała na Wydziale Agronomii Litewskiej Akademii Rolniczej. Od 1971 do 1981 roku pracowała jako agronom w rej. kowieńskim i kupiskim.

Od 1981 do dziś pracuje na Litewskim Uniwersytecie Rolniczym. W latach 1981 – 1985 odbyła studia doktoranckie. W 1985 r. obroniła pracę doktorską w Leningradzkim Instytucie Rolniczym. Od 1988 roku akademickiego prowadzi kursy z zakresu ekologii, przechowalnictwa, przetwớrstwa i polepszenia jakości płodớw rolnych. W 1994 r. roku otrzymała stopień docenta, w 2004 – profesora. W 2003r. z ramienia Wydziału Agronomicznego organizator i przewodnicząca konferencji międzynarodowej „Jakość i bezpieczeństwo owocớw i warzyw w kontekscie UE“.

Promotor 5 doktorantớw, z których 3 się obroniły w 2007r. Członek 9 komitetớw obrony (w tym 2 habilitacyjne) prac doktorskich i 2-oponent.

Kierunek pracy naukowej: Wpływ warunkow abiotycznych i biotycznych na jakość i bezpieczeństwo surowcớw roślinnych i produktớw spożywczych, ochrona środowiska.

Publikacje: Około 90 naukowych i 40 popularnych artykułow i broszur.

Podręczniki i ksiązki:

Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra. Sėklos, daigintos maistui. 2005. 51p.

Danilčenko, Honorata. Sertifikavimas ir produkcijos standartai: 2008. 64 p. ISBN 9789955887324.

Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra; Paulauskienė, Aurelija. Augalinių maisto produktųkokybė ir sauga. 2008. 247 p. ISBN 9789955865018.

Danilčenko, Honorata; i inni. Ekologinis žemės ūkis 2008. 377 p. ISBN 9789955865087. „Ekologinis daržas“ (2000) autorka, „Darnus daržas“ (2003), „Ekologinė daržininkystė“ (2004) wspớłautorka.

ISI Web of Science, ISI Master list

1) Lukšienė, Živilė; Danilčenko, Honorata; Tarasevičienė, Živilė; Anusevičius, Žilvinas; Marozienė, Audronė; Nivinskas, Henrikas. New approach to the fungal decontamination of wheat used for wheat sprouts: effects of aminolevulinic acid // International Journal of Food Microbiology. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 0168-1605. Vol. 116, No.1 (2007), p. 153-158. [ISI Web of Science; CAB Abstracts; Science Direct].

2) Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra; Aleknavičienė, Paulina; Gajewski, M.. Quality of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.)Tubers in Relation to Storage Conditions // Notulae Botanica Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. ISSN 0255-965X. 36 (2)(2008), p. 23-27. [ISI Web of Science; ISI Master Journal List; CAB Abstracts].

3) Gajewski, M.; Radzanowska, Jadwiga; Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra; Černiauskienė, Judita. Quality of Pumpkin Cultivars in Relation to Sensory Characteristics // Notulae Botanica Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. ISSN 0255-965X. 36 (1)(2008), p. 73-79. [ISI Web of Science; ISI Master Journal List; CAB Abstracts].

4) Pranaitienė, Rima; Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra; Dabkevičius, Zenonas. The effect of inhibitors on the changes of potato tuber quality during the storage period // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2008, Vol. 6, Iss. 3&4, p. 231-235. [ISI Web of Science; CAB Abstracts].

5) Tarasevičienė, Živilė; Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra; Paulauskienė, Aurelija; Gajewski, Marek. Changes in Some Chemical Components During Germination of Broccoli Seeds // Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. ISSN 0255-965X. 2009, vol. 37, no. 2, p. 173-176. [ISI Web of Science; CAB Abstracts].

6) Jarienė, Elvyra; Danilčenko, Honorata; Kulaitienė, Jurgita; Gajewski, M.. Effect of fertilizers on oil pumpkin seeds crude fat, fibre and protein quantity // Agronomy Research. ISSN 1406-894X. 2007, Vol. 5, N 1, p. 43-49. [ISI Master Journal List; CAB Abstracts; AGRICOLA].

7) Kraujutienė, Ingrida; Jarienė, Elvyra; Danilčenko, Honorata; Šlapakauskas, Vytautas; Tarasevičienė, Živilė; Kordušienė, Skaidra. Influence of growing technology on enzymatic activity in germinated for food wheat grains // Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. Olsztyn : Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy Sciences. ISSN 1230-0322. 2007, Vol. 57, No 4(B), p. 333-337. [ISI Master Journal List].

8) Kulaitienė, Jurgita; Jarienė, Elvyra; Danilčenko, Honorata; Kita, A.; Venskutonienė, Egidija. Oil pumpkins seeds and their quality // Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. Olsztyn : Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy Sciences. ISSN 1230-0322. 2007, Vol. 57, No 4(B), p. 349-352. [ISI Master Journal List].

9) Aleknavičienė, Paulina; Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra; Kraujutienė, Ingrida; Kulaitienė, Jurgita; Paulauskienė, Aurelija; Tarasevičienė, Živilė. Amino acid profile of organically grown alternative agricultural products // Agronomy Research. ISSN 1406-894X. 2009, Vol. 7, special issue 2, p. 565-571. [ISI Master Journal List; CAB Abstracts; AGRICOLA

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: