O SNPL > Lista członków SNPL >

GRAŻYNA GOŁUBOWSKA

foto Urodziła się 20 czerwca 1972 r. we wsi Rukojnie rej. wileński. W 1990 r. ukończyła Szkołę Średnią w Połukniu, rej. trocki. W 1995 r. w Akademii Rolniczej w Kownie na Wydziale Agronomii obroniła pracę dyplomową na temat „Kumulacja metali ciężkich w bulwach ziemniaka uprawianych przy drugorzędnych drogach krajowych”. W 1998 r. na Uniwersytecie Rolniczym w Kownie na kierunku produkty rolne i ich przetwarzanie obroniła pracę magisterską na temat „Jakość frytek ziemniaczanych w zależności od odmiany ziemniaka”. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Wileńskiej Podyplomowej Szkole Rolniczej jako wykładowca. W 1999 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Nauk o Żywności. W trakcie studiów wykonała szereg analiz z zakresu jakości żywności na zamówienie firm spożywczych: Cargil, Catbury, Mc Cain, Waza, Lorenz, Kerry, Bahlsen). W 2003 r. na podstawie rozprawy naukowej na temat „Konsystencja frytek ziemniaczanych w zależności od zawartości polisacharydów w surowcu i jego tekstury w kolejnych etapach przerobu” uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia (lit. Biomedicinos mokslų daktaras). W 2003-2004 roku akademickim pracowała na Wydziale Nauk o Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu na stanowisku adiunkta. W latach 2004-2006 - w koncernie Kraft Foods Lietuva oddział Europa Wschodnia i Środkowa jako specjalista do spraw produkcji słonych produktów przekąskowych. Od 2007 r. jest zatrudniana jako główny specjalista do spraw turystyki w Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. W 2007 r. uczestniczyła w ekspedycji „Wilia - Neris i jej brzegi. Szlakiem hr. Konstantego Tyszkiewicza po 150 latach“. Od 2010 r. - członek Rady Ratuszu Wileńskiego.

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: