O SNPL > Lista członków SNPL >

ALINA PACOWSKA

foto Chemik, doktor nauk technicznych.

Urodziła się 16 V 1956 r. w Kownie. W roku 1979 ukończyła z wyróżnieniem chemię na Wydziale Chemii Technologicznej w Instytucie Politechnicznym w Kownie (obecnie Uniwersytet Techniczny). W 1979 r. rozpoczęła pracę w Związkowym Instytucie Naukowo-Badawczym Przemysłu Włókienniczego w Kownie (obecnie Litewski Instytut Przemysłu Włókienniczego). W roku 1990 obroniła pracę doktorską na temat Opracowanie technologii i procesu wykańczania tkanin jedwabnych w środowisku piany uzyskując stopień naukowy doktora nauk technicznych. Opublikowała 17 artykułów naukowych, jest autorką 3 wynalazków. W roku 1990 ukończyła 3-letnie Studium Choreograficzne dla Instruktorów Polonijnych. Od 1995 r. jest kierownikiem artystycznym Zespołu Folklorystycznego „Kotwica”. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi RP.

Zainteresowanie: folklor polski, literatura, podróże.

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: