„Rocznik SNPL”, Tom 21A

Prezentowana publikacja Przesłanki i reminiscencje uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uwarunkowania polityczno-prawne i kulturowe jest monografią zbiorową a równocześnie częścią naukową periodyku Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy – „Rocznika SNPL” za 2021 rok (Tom 21A). Redaktorzy „Rocznika SNPL” postanowili uzasadnić wybór takiej, a nie innej formy publikacji. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy miała na … Czytaj dalej

Zaproszenie na zebranie świąteczne

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! Zarząd SNPL serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na świąteczne spotkanie w dniu 6 stycznia w Domu Kultury Polskiej (sala 305) na godz. 18. Porządek dzienny spotkania: Słowo wprowadzające prezesa SNPL prof. Henryka Malewskiego. Wręczenie dyplomów członka honorowego SNPL:– profesorowi Ewaldowi Pacowskiemu;– profesorowi  Edwardowi Szpilewskiemu. Wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu na najlepszą pracę   … Czytaj dalej