Konferencja SNPL 2023 – zaproszenie

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy ma zaszczyt zaprosić na X Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt.

Miejsce Wilna i Warszawy w procesach integracji (dezintegracji) regionalnej i euroatlantyckiej – postępy, wyzwania, perspektywy,

Dowiedz się więcej

Konferencja SNPL 2022 – zaproszenie

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

uprzejmie zapraszamy na IX Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt.

Poznanie i upowszechnianie historycznego i kulturowego dziedzictwa Wileńszczyzny
drogą do zachowania tożsamości narodowej,

która odbędzie się 14-16 października 2022 roku w Wilnie. Będzięmy wdzięczni za udział konferencji. Więcej informacji w zaproszeniu i ankiecie zgłoszeniowej. Podajemy również informacje o hotelach.

dr Mirosław Szejbak
Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji

Renata Karpicz

Doktor nauk przyrodniczych W latach 1990–1995 studiowała na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wileńskiego. Po ukończeniu studiów rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Fizyki w Wilnie. Pracę doktorską pod tytułem „Wpływ izoformacji konformacyjnej i tautomerycznej na relaksację wzbudzenia cząsteczek organicznych” obroniła w roku 2001. W latach 2006–2007 odbyła staż na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Fizyki w Krakowie. Obecnie … Dowiedz się więcej