Posiedzenia Zarządu 2021–2022

Wrzesień 2021– maj 2022 LXXXII protokół zebrania Zarządu z dnia 12 kwietnia 2022 roku. LXXXI protokół zebrania walnego z dnia 6 stycznia 2022 roku. LXXX posiedzenie Zarządu z dnia 25 listopada 2021 roku. LXXXIX posiedzenie Zarządu z dnia 23 września 2021 roku.

Posiedzenia Zarządu 2019–2020

Kwiecień 2019 – wrzesień 2020 Zebranie walne z dnia 25 września 2020 roku (protokół LXVIII).Aneks 1. Sprawozdanie roczne zarządu 2019-2020.Aneks II. Sprawozdanie zarządu za kadencję. LXVII posiedzienie Zarządu z dnia 27 sierpnia 2020 roku. LXVI posiedzenie Zarządu z dnia 25 czerwca 2020 roku. LXV posiedzenie Zarządu z dnia 2 kwietnia 2020 roku. LXIV posiedzienie Zarządu z dnia 27 lutego 2020 roku. LXIII posiedzenie … Czytaj dalej

Protokoły zebrania walnego

Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z dn. 21 kwietnia 2016 r. Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczego (w drugim terminie) Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z dn. 29 kwietnia 2016 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL za okres kwiecień 2015 r. – kwiecień 2016 r. Zarząd SNPL