Porządek dzienny zebrania walnego

Szanowni Koledzy, zamieszczamy porządek dzienny zebrania walnego, które się odbędzie dzisiaj, 27 kwietnia 2018 r. o godz. 18. Porządek dzienny: Zatwierdzenie porządku dziennego sprawozdawczego zebrania walnego; Wybory przewodniczącego i sekretarza sprawozdawczego zebrania; Wybory Komisji Skrutacyjnej; Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony (kwiecień 2017 – kwiecień 2018); Sprawozdanie skarbnika SNPL dr Katarzyny Mikszy; Sprawozdanie Komisji … Czytaj dalej

Migawki z konferencji SNPL 2018

V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe), która odbyła się  19-21 kwietnia 2018 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

„Wieczór Prezesów” – odsłona czwarta

Ważnymi czynnikami charakteryzującymi działalność każdej organizacji pozarządowej są jest ciągłość, aktywność, współpraca oraz wielostronna wymiana informacji. W 2014 r, z inicjatywy niżej podpisanego odbyło się pierwsze spotkanie obecnego oraz byłych prezesów Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, pod tytułem „Wieczór Prezesów”.

Czytaj dalej

Zaproszenie na konferencję SNPL 2018

Mamy przyjemność poinformować oraz zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa wV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie(aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe), która odbędzie się  19–21 kwietnia 2018 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa). Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL). Partnerami konferencji są: Akademia … Czytaj dalej

„Przeminęło z wiatrem…”

– czy tak za jakiś czas będziemy mówili o Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne) zorganizowanej 6–8 kwietnia 2017 r. przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy w gościnnym Domu Kultury Polskiej w Wilnie? Czy głębokie refleksje zawarte w wystąpieniach wielu znanych naukowców będą … Czytaj dalej

Zebranie walne SNPL

21 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005) odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze SNPL. Poniżej zamieszczamy porządek dnia, sprawozdanie roczne i za kadencję (2014-2017).