Raimond Łaptik

Doktor nauk technicznych, nauczyciel akademicki

Urodził się 1 czerwca 1980 r. w Wilnie. W 1999 r. ukończył Szkołę Średnią nr 5 w Wilnie i wstąpił na Wydział Elektroniki Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im Giedymina. Studiował w języku angielskim, w 2003 r. otrzymał dyplom bakałarza, w 2005 r. obronił pracę magisterską pt. „Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych za pomocą sieci neuronowych”. Po czterech latach w 2009 roku obronił pracę doktorską pt. „Technologie kolonii mrówek dla przetwarzania obrazów”.

Od 2004 r. pracował na stanowisku programisty w SA „Impar reklama”, od 2005 r. w ciągu dwóch lat jako specjalista systemów IT w SA „Wileńska Giełda Papierów Wartościowych”.

W 2007 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta, od 2010 r. – na stanowisku docenta na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina. Wykładane przedmioty: architektura systemów komputerowych i projektowanie urządzeń cyfrowych. Od 2010 r. pracuje także na stanowisku adiunkta na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Wykładane przedmioty: architektura systemów komputerowych i systemy operacyjne.

Zainteresowania zawodowe: przetwarzanie obrazów i metody optymalizacyjne.

Zainteresowania pozazawodowe: programowanie, elektronika, rowery i inne w zależności od pory roku.

Powrót do Listy członków SNPL