Zenon Bogdanowicz

Dr nauk technicznych, inżynier

Urodzony w 1947 r. w rej. wileńskim w rodzinie chłopskiej. Cztery klasy ukończył w szkole podstawowej z polskim językiem nauczania, dalszą naukę kontynuował w najbliższej szkole średniej z rosyjskim językiem nauczania. Tytuł inżyniera eksploatacji samochodów uzyskał w Wileńskim Instytucie Inżynierów Budowlanych (obecnie Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina), ucząc się w systemie wieczorowym i jednocześnie pracując jako inżynier–konstruktor d/s badań aparatury paliwowej silników wysokoprężnych w Wileńskiej Fabryce Aparatury Paliwowej.

W 1989 r. zaocznie ukończył doktoranturę w Moskiewskim Instytucie Inżynierów Rolnictwa im. W. Goriaczkina, uzyskując tytuł doktora nauk technicznych.

W czasie pracy w Fabryce Aparatury Paliwowej współpracował z Warszawskimi Zakładami Mechanicznymi „URSUS”, Fabryką Silników Spalinowych „Andoria” w Andrychowie oraz innymi zakładami polskimi w zakresie dostosowania produkowanej w Wilnie aparatury paliwowej d o silników spalinowych produkowanych w Polsce.

Obecnie Zenon Bogdanowicz jest zatrudniony na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina. Współpracuje z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie w zakresie wdrożenia na Litwie metodyk psychofizjologicznych badań pracowników transportu samochodowego.

Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polaków na Litwie, p ełnił obowiązki sekretarza odpowiedzialnego. Jest członkiem Litewskiego Zjednoczenia Inżynierów Transportu Samochodowego.

Powrót do Listy członków SNPL