Kamil Pecela

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, tłumacz literatury litewskiej

Kamil Pecela jest literaturoznawcą, tłumaczem, poetą i publicystą. Urodził się w 1984 r. na Opolszczyźnie. Jest absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obronił rozprawę doktorską pt. Twórczość Rafała Mackiewicza (Rapolasa Mackonisa) i życie literackie Wilna lat międzywojennych. Otrzymał za nią III Nagrodę im. Juliusza Bardacha za 2015 r., przyznawaną przez Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie (lit. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Institutas).

Był stypendystą rządu litewskiego (stypendium im. Kazimierasa Būgi), uczestnikiem programów realizowanych przez Instytut Kultury Litwy (lit. Lietuvos kultūros institutas) i Związek Pisarzy Litwy (lit. Lietuvos rašytojų sąjunga).

Tłumacz literatury litewskiej nagrodzony w 2019 r. dyplomem honorowym Instytutu Kultury Litwy. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Tłumaczył m. in. utwory Tomasa Venclovy, Leonidasa Donskisa, Aleksandrasa Štromasa, Ričardasa Gavelisa, Herkusa Kunčiusa, Dalii Grinkevičiūtė, a także przewodniki architektoniczne po Wilnie i Kownie. Promuje kulturę litewską w Polsce za pośrednictwem kanału „Kultura Litwy” w mediach społecznościowych. Jest mężem wilnianki, dr Małgorzaty Stefanowicz-Peceli.

Powrót do Listy członków SNPL