Konferencja SNPL 2023 – zaproszenie

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy ma zaszczyt zaprosić na X Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt.

Miejsce Wilna i Warszawy w procesach integracji (dezintegracji) regionalnej i euroatlantyckiej – postępy, wyzwania, perspektywy,

która odbędzie się w dniach 13 czerwca 2023 r.
w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej (ul. Šv. Jono 3) oraz
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76)
.

Język konferencji: polski i litewski (tłumaczenie symultaniczne)

Partnerzy konferencji: Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, czasopismo Uniwersytetu Warszawskiego „Przegląd Europejski”, Dom Kultury Polskiej w Wilnie (DKP), Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego.

Logo Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Konferencję wspierają: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie.

Opis wydarzenia:

Rok 2023 jest szczególnym rokiem dla Wilna i mieszkańców Litwy, bowiem miasto obchodzi swoje 700. urodziny. Wydarzenie to zostało wciągnięte na listę rocznic obchodzonych pod auspicjami UNESCO w latach 2022-2023 jako ważne wydarzenie historyczne o niepodważalnym znaczeniu światowym. Wilno jest postrzegane jako miasto wielokulturowe, wielowyznaniowe i tolerancyjne. Na ten rok zaplanowano wiele okolicznościowych imprez kulturalnych i edukacyjnych. Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) zamierza przyczynić się do obchodów urodzin stolicy poprzez zorganizowanie międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej, na którą zaprosi swoich sąsiadów. W szczególności dotyczy to Polski, która jest partnerem strategicznym Litwy ze względu na więzy historyczne, położenie geograficzne, kwestie obronności oraz stosunek do Rosji i Ukrainy. Polska jest także ważnym sojusznikiem Litwy w Unii Europejskiej i NATO. Kraje te łączy nie tylko wspólna historia, lecz również wspólne projekty infrastrukturalne i energetyczne, które przyczyniają się do wzmocnienia bezpieczeństwa i rozwoju regionu. Są też istotnym impulsem modernizacyjnym w dobie odbudowy gospodarczej po pandemii.

Zamierzeniem organizatorów jest identyfikacja najważniejszych zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce europejskiej i światowej, wyłonienie problemów i wyzwań zarówno tych wynikających z przeszłości, jak i współczesnych oraz wymiana poglądów uczestników konferencji. Obchodzona rocznica Wilna zachęca do pochylenia się nad tym zagadnieniem i spojrzenia na nie przez pryzmat wielu dyscyplin naukowych. Naukowcy, przedstawiciele biznesu i administracji, a także polscy i litewscy eksperci w trakcie dyskusji wskażą najważniejsze trendy, zjawiska i procesy, które decydowały, decydują oraz decydować będą o perspektywach europejskiej i światowej gospodarki w roku 2023 i w kolejnych latach.

Podczas obrad podjęte zostaną następujące zagadnienia:

 1. Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie w perspektywie historycznej i kulturowej (integracja w Europie od starożytności do współczesności, kulturowe korzenie Europy, tożsamość europejska, edukacja etc.);
 2. Polityczne i prawne wymiary współpracy międzynarodowej (unilateralne, bilateralne i multilateralne strategie etc.);
 3. Ekonomiczne i społeczne aspekty procesów integracyjnych (wymiana handlowa, emigracja, rynek pracy, inwestycje zagraniczne, nierówności, konkurencyjność etc.);
 4. Bezpieczeństwo narodowe w perspektywie wielowymiarowej (zagrożenia militarne, ekologiczne, energetyczne, ekonomiczne, nielegalna imigracja, cyberbezpieczeństwo, projekty strategiczne etc.).

Oferta publikacyjna

 • Rozdział w Roczniku SNPL (wydawany pod auspicjami Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej) – 20 pkt. z listy wydawnictw MEiN
 • „Przegląd Europejski”(j. polski, j. angielski) – 70 pkt. MEiN
 • “Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza” (j. angielski) – 70 pkt. MEiN
 • „Współczesna Gospodarka” (j. polski, j. angielski) – 40 pkt. MEiN
 • „International Business and Global Economy” (j. angielski) – 20 pkt. MEiN

W zgłoszeniu można wskazać preferencje publikacyjne, jednak o ostatecznej kwalifikacji będzie decydować Komitet organizacyjny biorąc pod uwagę zgodność artykułu z tematyką i wymogami poszczególnych wydawnictw. Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji oraz decyzja redakcji wydawnictwa o przyjęciu tekstu do publikacji.

Patronat medialny

Opłata konferencyjna

Wariant I (pełny udział w konferencji włączając publikację oraz wyjazd studialny)

 • Uczestnicy zewnętrzni (niebędący członkami SNPL) – 200 EUR/osoba
 • Doktoranci (niebędący członkami wspierającymi SNPL) – 170 EUR/osoba
 • Członkowie SNPL – 120 EUR/osoba

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikat aktywnego uczestnictwa w konferencji, wyżywienie w dniach 1–3.06 zgodnie z programem, wyjazd studialny oraz publikację.

Wariant II (udział w konferencji włączając publikację bez wyjazdu studialnego)

 • Uczestnicy zewnętrzni (niebędący członkami SNPL) – 160 EUR/osoba
 • Doktoranci (niebędący członkami wspierającymi SNPL) – 130 EUR/osoba
 • Członkowie SNPL – 80 EUR/osoba

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikat aktywnego uczestnictwa w konferencji, wyżywienie w dniach 1-3.06 zgodnie z programem oraz publikację.

Wariant III (udział w konferencji bez publikacji z wyjazdem studialnym)

 • Uczestnicy zewnętrzni (niebędący członkami SNPL) – 170 EUR/osoba
 • Doktoranci (niebędący członkami wspierającymi SNPL) – 140 EUR/osob
 • Członkowie SNPL – 90 EUR/osoba

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikat aktywnego uczestnictwa w konferencji, wyżywienie w dniach 1-3.06 zgodnie z programem oraz wyjazd studialny.

Wariant IV (udział w konferencji bez publikacji i wyjazdu studialnego)

 • Uczestnicy zewnętrzni (niebędący członkami SNPL) – 130 EUR/osoba
 • Doktoranci (niebędący członkami wspierającymi SNPL) – 100 EUR/osoba
 • Członkowie SNPL – 50 EUR/osoba

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne oraz wyżywienie w dniach 1-3.06 zgodnie z programem.

W ramach wyjazdu studialnego organizatorzy zapewniają: transport autokarem, opiekę pilota-przewodnika, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, kolację w restauracji w Trokach.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy SNPL:

Lietuvos lenkų mokslininkų draugija (Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy)

Bank – SWEDBANK
Kod banku – 73000
Numer konta – LT 687300010002449828

SWIFT/BIC kod – HABALT22
Adres banku – Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, LT-03502

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko z dopiskiem: “SNPL – Konferencja 2023”.

Ważne terminy:

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (wraz z tytułem referatu i abstraktem) poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz wybór jednej z czterech opcji udziału – do 15 marca 2023 r.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w konferencji został przedłużony – do 30 marca 2023 r.

Potwierdzenie przez organizatorów przyjęcia referatu – do 30 marca 2023 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej zgodnie z wybraną opcją udziału – do 10 kwietnia 2023 r.

Opracowanie i przesłanie programu konferencji do 15 maja 2023 r.

Przesłanie pełnego tekstu referatu – do 30 maja 2023 r.

Komitet organizacyjny konferencji:

dr hab. Alina Grynia – Przewodnicząca
prof. dr Wojciech Stankiewicz
dr hab. Jarosław Wołkonowski
dr Renata Karpicz
doc. dr Krystyna Moroz-Łapin
doc. dr Barbara Dwilewicz
dr Jan Kolendo  
Sekretariat konferencji:
dr Justyna Łuczyńska (skarbnik)
dr Regina Łaszakiewicz  
Aktualne informacje na stronie:
https://www.snpl.lt/new/?p=2044  
Kontakt: e-mail: konferencja2023@snpl.lt

Ramowy program konferencji

1 czerwca 2023 r. (czwartek, Ambasada RP w Wilnie)

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 – 11.00 Otwarcie konferencji i wystąpienia gości honorowych
11.00 – 13.00 Panel dyskusyjny z udziałem wiodących ekspertów z Polski i Litwy
13.00 – 14.00 Przerwa kawowa
14.00 – 16.00 Sesja plenarna
16.15 – 18.00 Obiadokolacja

2 czerwca 2023 r. (piątek, DKP, sale 305 oraz 005 – obrady równoległe)

10.00 – 13.15 Obrady w sekcjach
10.45 – 11.15 Przerwa kawowa
13.30 – 14.30 Obiad w restauracji „Pan Tadeusz” (DKP)
14.45 – 18.15 Obrady w sekcjach
16.30 – 17.00 Przerwa kawowa
18.30 – 21.30 Uroczysta kolacja w restauracji „Pan Tadeusz”

3 czerwca 2023 r. (sobota, DKP, sala 305)

10.00 – 11.45 Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji
12.00 – 13.00 Obiad w restauracji „Pan Tadeusz”
13.00 – 19.00 Wyjazd studialny – Historyczne stolice Litwy: Kiernów – Troki – Wilno
19.00 – 20.30 Kolacja w Trokach
20.30 – 21.30 Powrót do Wilna – Dom Kultury Polskiej

Zakwaterowanie

Polecane miejsce zakwaterowania uczestników konferencji – hotel Pan Tadeusz *** (DKP). Uczestników, którzy dokonają rezerwacji noclegów za pośrednictwem organizatorów poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia (do wyczerpania wolnych miejsc) będą obowiązywać preferencyjne ceny:

– pokój 1-osobowy wraz ze śniadaniem – 41 EUR / 1 doba
– pokój 2-osobowy wraz ze śniadaniem – 48 EUR / 1 doba
– podatek turystyczny – 1 EUR/1 doba/ 1 os.

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Zaproszenie (plik do pobrania, pdf)