Konkurs 2019

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy ogłasza konkurs na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego adepta nauki). czytaj dalej>>

Zmiana w Regulaminie Konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego naukowca)

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy na  posiedzeniu w dn. 20 lutego 2019 r., zgodnie z punktem 6.2. Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego naukowca), zmienił zapis dotyczący wieku uczestników Konkursu (punkt 2.1). Obecnie ten punkt brzmi następująco: „w Konkursie mogą uczestniczyć naukowcy i doktoranci (osoby posiadające co najmniej tytuł magistra i aktywnie … Czytaj dalej

Zaproszenie na walne zebranie

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

15 maja 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (Sala 302) o godz. 18.30 odbędzie się walne sprawozdawcze zebranie Stowarzyszenia (drugie) oraz kolejne zebranie zarządu.

Czytaj dalej

Świąteczne spotkanie członków i sympatyków SNPL (6.01.2019)

6 stycznia 2019 r. w Domu Kultury Polskiej odbyło się świąteczne spotkanie członków i sympatyków SNPL, w którym uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, nasi przyjaciele i goście honorowi. Prezes SNPL prof. Henryk Malewski przywitał członków Stowarzyszenia oraz gości, w tym również Zastępcę Ambasadora RP w Wilnie Pana Grzegorza Poznańskiego.                  Prof. Henryk Malewski podkreślił, że świąteczny okres bożonarodzeniowy … Czytaj dalej

Partnerzy

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIP) Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku Universitas Studiorum Polona Vilnensis Akademia Humanistyczna im. Gieysztora Podpisanie Umowy o współpracy z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej

Porządek dzienny zebrania walnego

Szanowni Koledzy, zamieszczamy porządek dzienny zebrania walnego, które się odbędzie dzisiaj, 27 kwietnia 2018 r. o godz. 18. Porządek dzienny: Zatwierdzenie porządku dziennego sprawozdawczego zebrania walnego; Wybory przewodniczącego i sekretarza sprawozdawczego zebrania; Wybory Komisji Skrutacyjnej; Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony (kwiecień 2017 – kwiecień 2018); Sprawozdanie skarbnika SNPL dr Katarzyny Mikszy; Sprawozdanie Komisji … Czytaj dalej

Migawki z konferencji SNPL 2018

V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe), która odbyła się  19-21 kwietnia 2018 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.