Zabranie walne EFPSNT

W dn. 11 października 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) odbędzie się walne zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT), której w roku bieżącym przewodniczy Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL). W obradach walnego zebrania EFPSNT uczestniczą osoby funkcyjne Federacji, prezesi i delegaci stowarzyszeń narodowych oraz członkowie honorowi.  W tym samym dniu, … Czytaj dalej

Konferencja SNPL 2019

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w konferencji

Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i … (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)

która odbędzie się 25–27 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Zarząd SNPL

Poniżej zamieszczamy zaproszenie.

Czytaj dalej

Posiedzenia Zarządu 2019–2020

Kwiecień 2019 – wrzesień 2020 Zebranie walne z dnia 25 września 2020 roku (protokół LXVIII).Aneks 1. Sprawozdanie roczne zarządu 2019-2020.Aneks II. Sprawozdanie zarządu za kadencję. LXVII posiedzienie Zarządu z dnia 27 sierpnia 2020 roku. LXVI posiedzenie Zarządu z dnia 25 czerwca 2020 roku. LXV posiedzenie Zarządu z dnia 2 kwietnia 2020 roku. LXIV posiedzienie Zarządu z dnia 27 lutego 2020 roku. LXIII posiedzenie … Czytaj dalej

Konkurs 2019

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy ogłasza konkurs na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego adepta nauki). czytaj dalej>>

Zmiana w Regulaminie Konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego naukowca)

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy na  posiedzeniu w dn. 20 lutego 2019 r., zgodnie z punktem 6.2. Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego naukowca), zmienił zapis dotyczący wieku uczestników Konkursu (punkt 2.1). Obecnie ten punkt brzmi następująco: „w Konkursie mogą uczestniczyć naukowcy i doktoranci (osoby posiadające co najmniej tytuł magistra i aktywnie … Czytaj dalej

Zaproszenie na walne zebranie

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

15 maja 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (Sala 302) o godz. 18.30 odbędzie się walne sprawozdawcze zebranie Stowarzyszenia (drugie) oraz kolejne zebranie zarządu.

Czytaj dalej

Świąteczne spotkanie członków i sympatyków SNPL (6.01.2019)

6 stycznia 2019 r. w Domu Kultury Polskiej odbyło się świąteczne spotkanie członków i sympatyków SNPL, w którym uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, nasi przyjaciele i goście honorowi. Prezes SNPL prof. Henryk Malewski przywitał członków Stowarzyszenia oraz gości, w tym również Zastępcę Ambasadora RP w Wilnie Pana Grzegorza Poznańskiego.                  Prof. Henryk Malewski podkreślił, że świąteczny okres bożonarodzeniowy … Czytaj dalej

Partnerzy

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIP) Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku Universitas Studiorum Polona Vilnensis Akademia Humanistyczna im. Gieysztora Podpisanie Umowy o współpracy z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej