Współpraca >

Informacje partnerów

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT)

20.11.2016

Koledzy i Koleżanki oraz Sympatycy SNPL!

Podajemy Komunikat prasowy o decyzjach Walnego Zebrania Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, które się odbyło w Wiedniu w dniu 14.10.2016 r.

Zarząd SNPL

8.7.2016

Szanowni Państwo,

Przyjęciem „Przesłania” zakończyła się sesja podsumowująca zwołany w czerwcu we Wrocławiu XXV Kongres Techników Polskich, który był zorganizowany wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich.

Obrady plenarne rozpoczął cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem wykład inauguracyjny prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, pt.  „Cywilizacyjna i kulturowa rola techniki”.

Czytaj całość >>

15.03.2016

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych wydała kolejny numer wydania informacyjnego Flash Info N° 9.

19.12.2015

W kolejnym wydaniu Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Flash Info N° 8 są ciekawe informacje o SNPL.

25.11.2015

Sprawozdanie Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) Janusza Ptaka o współpracy polonijnych inzynierów w Europie na XII zebraniu walnym, które się odbyło 17-18 października 2015 roku w Londynie.

6.10.2015

W wydawnictwie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Flash Info N° 7 są opublikowane wiadomości o imprezach SNPL.

10.3.2015

W wydawnictwie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Flash Info N° 5 ukazał się artykuł o SNPL.

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: