Kronika SNPL >>

Konferencje

4.9.2017

Konferencja SNPL - 2018

Mamy przyjemność poinformować oraz zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w

V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
Setna rocznica rozpadu imperiów.
Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie

(aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe),

która odbędzie się  19-21 kwietnia 2018 r.w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL). Partnerami konferencji są: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Instytut Historii Litwy, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytetu w Białymstoku,  
Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Dalsze informacje są podane w zaproszeniu.

13.5.2016

 Posłowie do konferencji
Mniejszości narodowe  – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?

W dn. 28-30 kwietnia 2016 r.  w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?, którą zorganizowało Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy wspólnie z Wileńską Filią Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W konferencji udział wzięło ponad 80 osób, wygłoszono 49 referatów...

 

29.11.2015

Największa w regionie międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona prawom językowym mniejszości narodowych Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie (Integration and exclusion: The linguistic rights of national minorities in Europe) odbyła się 27 listopada 2015 r. w Wilnie w hotelu „Artis Centrum Hotel“ (ul. Totorių 23). Językiem oficjalnym konferencji był język angielski z tłumaczeniem na język litewski. Więcej informacji w zaproszeniu (pdf) oraz w programie konferencji (pdf, w języku angielskim).

Media wileńskie zamieściły relacje o konferencji:

L24.lt: Prawa językowe mniejszości narodowych. Konferencja w Wilnie, 27 listopada 2015 r.

Wilnoteka.lt: Konferencja na temat praw językowych mniejszości narodowych na żywo na portalu Wilnoteka, 26 listopada 2015 r.

Kurier Wileński: Anna Pieszko. Na konferencji międzynarodowej — o prawach językowych mniejszości narodowych, 27 listopada 2015 r.

ZW.lt: Konferencja SNPL: Język może wzmocnić lub marginalizować pewne grupy społeczne

ZW.lt: Kuzborska: Pozbawiając prawa na oryginalny zapis nazwiska, pozbawiamy godności, Wywiad Małgorzaty Kozicz z dr Elżbietą Kuzborską. 1 grudnia 2015 r.

13.05.2015

 Posłowie do konferencji
Mniejszości narodowe  – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?

W dn. 28-30 kwietnia 2015 r.  w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?, którą zorganizowało Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy wspólnie z Wileńską Filią Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W konferencji udział wzięło ponad 80 osób, wygłoszono 49 referatów...

 

30.11.2014

Mamy zaszczyt poinformować oraz przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji pt.: Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?

Konferencja odbędzie się w dniach
28-30 kwietnia 2016 r.
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie
(ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Logo DKP

Więcej informacji podajemy w programie konferencji (pdf) oraz zaproszeniu (pdf)

25.10.2015

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy
zaprasza na największą w regionie
międzynarodową konferencję naukową
poświęconą prawom językowym mniejszości narodowych

Pomiędzy integracją a wyłączeniem:
prawa językowe mniejszości narodowych w Europie

Integration and exclusion:
The linguistic rights of national minorities in Europe


Konferencja odbędzie się 27 listopada 2015 r. w Wilnie
w hotelu „Artis Centrum Hotel“, (ul. Totorių 23).

Językiem oficjalnym konferencji jest język angielski z tłumaczeniem na język litewski. Więcej informacji w zaproszeniu (pdf).

Program konferencji (pdf, w języku angielskim).

17.10.2014

Polonijni naukowcy i inżynierowie obradowali w Wilnie.

Informacja Kuriera Wileńskiego z dnia 14 października 2014 r.

26.04.2014

24.04.2014 - Uroczyste posiedzenia z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy oraz pierwsze zebranie walne

Międzynarodowa konferencja naukowa

„Rodzinna Europa.
Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku”

 zorganizowana przez

Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej i
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy

Logo PTMPLogo SNPl


9-11 kwietnia 2014 roku
(Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76)

Program konferencji

Galeria zdjęć (Fot. dr Marian Grygorowicz, Wiesław Łapin)

Konferencja w mediach: L24.lt (8.04.2014) , zw.lt (10.04.2014), wilnoteka.lt (14.04.2014), kurierpolski.pl (14.04.2014)

 

26.04.2010


więcej >>

2010-03-10

Konferencja Stowarzyszenia naukowców Polaków Litwy i Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku „Wydział Ekonomiczno-Informatyczny“ „Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na kraje Europy Środkowo-Wschodniej: aspekty gospodarcze i społeczne“

więcej >>>


więcej>>


więcej>>

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: