Współpraca >

Kompetencje SNPL

Tematyka interdyscyplinarna

Badania porównawcze dotyczące mniejszości narodowych w kontekście regionalnym.

Nauki społeczne

Socjologia

Prof. Bogusław Grużewski: badania socjologiczne, poziom/jakość życia, migracja, mniejszości narodowe (kwestie prawne, socjalne oraz ekonomiczne);

Prawo

Prof. Henryk Malewski - lista publikacji 2013-2017

Nauki humanistyczne

Językoznawstwo

dr. Mirosław Dawlewicz - lista publikacji

 

Historia literatury polskiej, związki literackie polsko-litewskie w XIX i na początku XX wieku.

doc. dr Irena Fedorowicz - lista publikacji

 

Historia

Dr hab. Henryka Ilgiewicz - lista publikacji na lata 2013-2017

Nauki ścisłe

Interakcja człowiek-komputer

Dr Krystyna Łapin: metody projektowania intuicyjnych systemów informatycznych, w szczególności systemów decyzyjnych krytycznych dla bezpieczestwa, doskonalenie jakości użytkowej systemów informatycznych, badania użyteczności serwisów internetowych,

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: